GRÖN FRAMTID I VÄSTRA HAMNEN


 

ETT GRÖNT BOENDE
 

Förutom att byggnaderna utformas som passivhus kommer vi att arbeta med ett antal ytterligare åtgärder för att främja en ekologisk hållbarhet:

  1. Alla bostäder utrustas med solfångare och FTX värmeväxlare (från- och tilluftsventilation med återvinning).

  2. Alla bostäder har exteriöra solavskärmningsjalusier. På så sätt kan vintersolen komma in och värma byggnaden medan sommarsolen kan reduceras.

  3. Odlingar, gräsmattor, gröna väggar och sedumtak gör området till en grön oas.

  4. Miljövänliga byggmaterial används i stor utsträckning; bl.a skall allt trä vara FSCmärkt.

  5. Alla vitvaror är A-klassade för minsta möjliga energiåtgång.

  6. Boende erbjuds elabonnemang med ”grön el”.

 

RUM FÖR ALLA
Längs tomtens västra sida utformas en publik mötesplats som en micropark med växtlighet och sittbänkar. Platsen skapar ett varierat gaturum som uppmanar till möten mellan boende och besökare.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright